Гипс – природен производ, познат од длабока древност