Како и колку смеете да го оптоварите преградниот ѕид – во поткровјето и во другите простории

Секој кој барем еднаш вградил гипс-картонски преграден ѕид се запрашал: како да закачам товар?

Од таа причина, во овој прилог се занимаваме со конзолните товари и со нивната правилна монтажа, а сето тоа поради зголемувањето на сигурноста и удобноста на животот во поткровјето.

Конзолните товари ги делиме на три групи:

  • Лесни

  • Средно тешки

  • Тешки