Совети за oбновување на таванскиот простор и избор на соодветни прозорци за покрив – II ДЕЛ