• Кнауф Firewin системи со противпожани плочи

Кнауф ПП решенијата се присутни на пазарот веќе подолго време. Ве покануваме да погледнете дел од водечките решенија на Кнауф индустријата и да се информирате како тие можат да обезбедат оптимална ПП заштита на Вашите објекти.

ПП гипсените плочи ја нудат предноста на негоривоста на гипсот, со додатоци од стаклени влакна или вермикулит во јадрото на плочата.Зависно од барањата на позицијата, Кнауф произведува плочи со различна дебелина, со кои се постигнува ПП заштита од минимални 30 минути, па нагоре.

Што добивате:

• ПП заштита до 180 минути
• Висока структурална стабилност при изложување на пожар
• Минимални промени на димензии при промена на влага и температура
• Лесна монтажа – свитливост и сечење
• МКС EN 520, DIN 18180

КНАУФ GKF МАСИВНИ ПП ПЛОЧИ

ЗА СИСТЕМИ СО КЛАСА 1 ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

Масивни плочи за масивна ПП заштита. Кнауф масивните ПП плочи се совршено решение за позиции со барања за висока ПП заштита, пр. ПП ѕидови, спуштени тавани, ѕидни облоги и облоги на канали.

Што добивате:

• ПП заштита до 180 минути
• Висока структурална стабилност при изложување на пожар
• Минимални промени на димензии при промена на влага и температура
• Лесна монтажа – свитливост и сечење
• Mасивност и отпорност
• Висока стабилност и кај еднослојни системи
• МКС EN 520, DIN 18180

KНАУФ FIREBOARD

ЗА СИСТЕМИ СО КЛАСА 2 ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

Посебна ПП плоча со А1 класа на реакција на пожар. Кнауф Fireboard е совршена плоча за системи со посебно високи ПП барања. Се употребува во спуштени ПП тавани, заштита на конструктивни елементи, облоги на електро и вентилациски канали, системи соба-во-соба (Knauf Cubo), заштита на дрвени конструкции, итн. Препорачана употреба и во бродоградбената индустрија.

Што добивате:

• ПП заштита до 180 минути
• Висока структурална стабилност при изложување на пожар
• Минимални промени на димензии при промена на влага и температура
• Отпорност на свиткување
• GM-F, МКС EN 15283-1

Системска употреба со: KNAUF FIREBOARD FILLER
Фабрички спремен прашкаст материјал, на база на специјален гипс, со адитиви соодветни на составот на FireBoard плочата. Цврсти спојки, висока површинска мазност и висока задржливост на вода при пожар се најважните одлики на материјалот.

За повеќе информации исконтактирајте експерт за ПП заштита од тимот на Кнауф. Верувајте во Кнауф FireWin системите и градете со висока ПП одговорност!

Претворете го неискористениот поткровен простор во простор за комфорен дневен престој!

или