Како да се постави покривна фолија околу оџакот и вентилацискиот отвор

Оџак

1. Сечење на отвор во форма на буквата „Х“ на местото на поминување

2. Триаголен вишок од мембраната околу оџакот

3. Сечење на триаголниот вишок од мембраната

4. Лепење на покривна фолија (Homeseal LDS 0.02) на долниот дел од оџакот со универзална леплива лента, Homeseal LDS Solifit

5. Дијагонално сечење на лепливата лента на долниот дел од оџакот

6. Лепење на страничниот дел од фолијата со оџакот

7. Дијагонално сечење на лепливата лента на страните од оџакот

8. Лепење на горниот дел од оџакот

9. Монтажа на окапница со косина над оџакот

10. Расекување на мембраната и прекинување на контралетвата

11. Монтажа на окапници

12. Лепење на мембраната со окапницата со помош на универзалната леплива лента Homeseal LDS Solifit

13. Кровни фолии (Homeseal LDS 0.02) – продор на оџак

Вентилациски отвор

1. Тркалезен продор – означување на местото на продорот

2. Сечење на мембраната во облик на ѕвезда

3. Вградување на продор (цевки) на горната страна

4. Вградувањето на продор – од долната страна ќе се осигури со помош на леплива лента Homeseal LDS Solifit

5. Лепење на продорот со леплива лента Homeseal LDS Solifit

6. Лепење на продорот со леплива лента Homeseal LDS Solifit, се почнува од долната страна и завршува на врвот

7. Монтажа на вентилацискиот цреп под окапницата

8. Тркалезен продор (мал или голем) – осигуран (залепен) со универзалната леплива лента Homeseal LDS Solifit

Погледнете ги и останатите совети за вашето поткровје