Необработено дрво во Вашето поткровје, бидејќи убавината е во несовршеноста