Упатство за поставување покривна фолија во чекори

Постапка за вградување на паропропусна – водонепропусна фолија – Homeseal LDS 0.02

1. Монтажни окапници

2. Сечење на вишокот окапница

3. Монтажа на окапници на другата страна од покривот

4. Монтирана окапница

5. Развлекување на покривна фолија, Homeseal LDS 0.02

6. Лепење на покривна фолија (Homeseal LDS 0.02) за окапницата, со универзална леплива лента Homeseal LDS Solifit

7. Спојување на фолијата со конструкцијата со хефталка или шрафови со рамна глава

8. Благо затегнување на фолијата и спојување со конструкцијата со хефталка или со шрафови со рамна глава

9. Повторување на целата постапка на другата страна од покривот

10. Дихтување на контра летви со помош на дихт лента

11. Залепена дихт лента

12. Контра летва на дихт лента

13. Прицврстување на контра летва со шрафови преку дихт лента

14. Прицврстување на фолијата со летва (слободен крај на покривот)

15. Прицврстување на фолијата со летва (крај на покривот во контакт со ѕидот/ соседниот објект)

Детали – решение, окапница и гребен

Покривна фолија – крај на покривот / окапница