Дали знаете дека ако вградите BDX, ја продолжувате гаранцијата на вашиот покривен прозорец од 5 на 10 години!?