ДНЕВНА СВЕТЛИНА, ТАМУ КАДЕШТО МИСЛИТЕ ДЕКА Е НЕВОЗМОЖНО!