Поправете го оштетувањето на покривната фолија во 6 едноставни чекори

Помали оштетувања

1. Мало оштетување на фолијата, на пример од паѓањето на алат

2. Оштетување – дупка до големина 1x1cm

3. Исечено парче од лепливата лента Homeseal LDS Solifit

4. Изваден заштитен дел од лепливата лента

5. Дупката можеме да ја залепиме од горната или од долната страна

6. Поправено оштетување до големина 1x1cm

Поголеми оштетувања – максимум до 15 x 15 cm

1. Поголемо оштетување на фолијата, до големина 15×15 cm

2. Квадратна лепенка на истиот материјал со преклоп, 5-10 cm

3. Лепенката да се облепи со леплива лента Homeseal LDS Solifit

4. Лепенката може да се залепи само од горната страна на фолијата

5. Лепенката да се залепи со леплива лента Homeseal LDS Solifit

6. Поправено оштетување до големина 15×15 cm

НАПОМЕНА: Поправање на дупки поголеми од 15×15 cm

Големите дупки / оштетувањата поголеми од 15×15 cm не е препорачливо да се поправаат, туку треба да се замени целиот дел од фолијата помеѓу две спротивни летви.

Погледнете ги и останатите совети за вашето поткровје